…κι όμως με το κλίμα, ασχολούμασταν από πολύ παλιά

Οι μεταβολές στο κλίμα απασχόλησαν τους φιλόσοφους και τους ερευνητές από την αρχαιότητα, όπως περιγράφεται στα «Μετεωρολογικά» του Αριστοτέλη τον 4ο αι. π.Χ., ενώ στη συνέχεια επιστημονικές παρατηρήσεις και ερμηνείες διατυπώθηκαν από τον Ιπποκράτη τον 5ο αι. π.Χ.

Ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που υπήρχαν, καθώς καμία σημαντική πρόοδος δεν είχε γίνει στη μετεωρολογία έως τον 17ο αι. μ.Χ., οπότε και νεότεροι επιστήμονες ανέλαβαν να συνεχίσουν να ερευνούν τις μεταβολές του κλίματος και την παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτές.

Παρακάτω φαίνεται πως διαμορφώνεται με τα χρόνια, η πορεία της μελέτης για το κλίμα

https://www.timetoast.com/timelines/ιστορική-εξέλιξη-της-κλιματικής-αλλαγής

Σήμερα μας αφορά ακόμα περισσότερο

Η παρούσα κλιματική κρίση, αλλάζει την ταχύτητα αντιμετώπισης των δεδομένων. Για την εξασφάλιση ετοιμότητας και ανταπόκρισης του νησιού σε αιφνίδιες αλλαγές, εκτός από αυτή καθαυτή τη μέριμνα και δράση για το κλίμα από πλευράς Αυτοδιοίκησης, οφείλουμε και οι ίδιοι οι πολίτες να συμμετάσχουμε. Μέσα από ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ζύμωση της ιδέας από τα κοινωνικά σύνολα, θα μπορέσουμε προετοιμαστούμε κατάλληλα. Έτσι, θα γνωρίσουμε καλύτερα τα αίτια των φαινομένων, αλλά και τον τρόπο να μετριάσουμε τις συνέπειες. Θα μπορέσουμε ακόμα και να αποφύγουμε τον πανικό, όταν έρθει η ώρα να κινητοποιηθούμε, ατομικά ή σε ομάδες (π.χ. βοήθεια συνανθρώπων, εκκένωση οικισμού, συγκέντρωση σε χώρους καταφυγής, κλπ).

Εκτός όμως από την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση την ώρα της φυσικής καταστροφής, οφείλουμε τώρα να δώσουμε περισσότερο βάρος στο στάδιο πρόληψης και της προετοιμασίας. Να υλοποιήσουμε και να σχεδιάσουμε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε η όποια κρίση, να αντιμετωπιστεί μεθοδικά & αποτελεσματικά.

Ο μηχανισμός αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπως διαφαίνεται και από το SafeCrete, λειτουργεί με γνώμονα την ατομική και κοινωνική ευθύνη, αποτελεί την πλατφόρμα υλοποίησης πολυάριθμων δράσεων και είναι ανοιχτός σε όλους τους πολίτες και φορείς, για αλληλεπίδραση.

Το νησί μας στοχεύει για άλλη μια φορά να αποτελέσει πιλότο σε αυτόν τον τομέα. Οι κάτοικοι της Κρήτης, καλούμαστε να γίνουμε “μέρος της λύσης”, να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θα συμμετέχουν ενεργά, κατανοώντας ότι η προστασία μας εξαρτάται ΚΑΙ από εμάς τους ίδιους.

Υιοθετείται έτσι ένα νέο μοντέλο συνδιαμόρφωσης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή και την πολιτική προστασία. Ας το δημιουργήσουμε μαζί.